Connect with us
Notari i katastar Notari i katastar

Biznis

NOVINE U VEZI UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Uvođenjem javnih beležnika u pravni poredak Republike Srbije i izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i...