Svet


Vesti iz Sveta, sa osvrtom sa sva dešavanja koja su predmet našeg portala, politika, zabava, lifestile, poznate ličnosti, ekonmija, i drugo.